Kunsten at (over)leve i Palæstina

Projektstiller

Det Danske Hus i Palæstina

Palæstina

Tema

Børn og unge i Palæstina har næsten ingen frihed. De vokser op med vold og restriktioner fra de israelske og palæstinensiske sikkerhedsstyrker. Projektet styrker deres modstandskraft og evne til at kræve deres ret til indflydelse.

Hvor

ResUme 

Unge palæstinensere er dødtrætte af volden, tyranniet og den sociale kontrol. De vil have friheden til at vælge deres egne kampe. De vil anerkendes. De vil have friheden til engagere sig. Til at bruge deres stemme. Vi uddanner unge kulturentreprenører, der gennem kulturelle fælleskaber skaber forandring i et hårdt belastet land. Vi opsætter tre kulturtelte, der udgør den frie og trygge ramme. Her gennemføres uddannelsen sideløbende med kunst- og kulturprojekter som omdrejningspunkt. Det styrke børn og unges identitet og demokratiske evner. Det giver dem mod til at bryde med eksisterende restriktioner og overskride grænser i verdenshistoriens længste konflikt. 

Baggrund 

Forestil dig, at du vågner om natten til larmen af gadekampe, chokgranater og tåregas i luften. Forestil dig, at du kan komme i fængsle for et FB-opslag. Forestil dig, at du tænker på at forlade dit land og finde friheden et andet sted. 

 

Palæstina består af tre områder: Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem. Israel besatte områderne efter seksdageskrigen i 1967. I 2002 opførte Israel 700 km betonmur og pigtråd, der sammen med utallige check-points holder palæstinenserne ude af områder, der tidligere tilhørte deres forældre og familier. Samtidig skrumper Vestbreddens allerede sparsomme areal. I 1999 var der omtrent 175.000 ulovlige, israelske bosættere på Vestbredden. I dag overstiger tallet 400.000, og hver uge kræver nye israelske bosættelser stadig større dele af landområdet. Det betyder, palæstinensere bliver tvangsflyttet, frataget landbrugsarealer og boliger.

 

Vold er hverdagskost i et land med næsten daglige sammenstød mellem palæstinensere og israelske styrker. Stenkast besvares med tåregas, der gengældes med brandbomber, der ender med projektiler. På gode dage nøjes konflikten med at afkræve en håndfuld sårede. På dårlige dage begraver palæstinensiske forældre deres teenagebørn. 

 

Palæstinensere fængsles, ofte uden at se hverken dommer eller anklage. De israelske styrker skeler heller ikke til alder. Blandt de 500-700 mindreårige, der hvert år bliver sat i israelske fængselsceller er de yngste ned til 12 år. 

 

Sideløbende med besættelsen begrænser en række interne forhold også de unge palæstinenseres frihed. Det palæstinensiske selvstyre er hverken demokratisk eller folkevalgt og tåler ingen kritik. Det samme gælder politiske bevægelser i Palæstina, såsom Hamas, Fatah m.fl. Konkret betyder det lidt eller ingen ytringsfrihed. Mennesker arresteres for kritiske Facebook opslag eller trues til tavshed af palæstinensiske sikkerhedstjenester. 90% af palæstinensiske journalister meddeler, at de i selvcensur afstår fra at udgive artikler om visse emner og personer. 

 

Stærke konservative normer og traditioner stækker også friheden for de unge. Nogle steder bliver unge piger og kvinder nægtet adgang til politiske aktiviteter eller ungdomsinitiativer. Pigerne er særligt udsat for at blive udstødt, hvis de udfordrer de konservative normer eller samfundet generelt. De bliver frataget deres handlekraft. De mister deres selvtillid og troen på, at de kan skabe forandringer for dem selv og for deres land. 

 

Den israelske besættelse, de autoritære palæstinensiske myndigheder og det konservative samfund rammer børn og unge i Palæstina enormt hårdt. De unge er stort set frarøvet retten til medbestemmelse, sat uden for indflydelse og gjort stemmeløse. Ethvert initiativ eller forsøg på organisering bliver mødt af en mur af modstand. Ofte opgiver de unge gode idéer ved udsigten til den massive modstand, de møder. Det er skræmmende, fordi Palæstinas fremtid skal bygges på ungdommens engagement. 

 

Palæstinas fremtid afhænger af de unge. Unge har bidraget til landets opbygning, deltaget i fagforeningsaktiviteter og ledet frivillige aktiviteter og fredsinitiativer. Det palæstinensiske civilsamfund har nemlig sine rødder i de to intifadaer og er skabt af unges mod, kreativitet og idealisme ift. at gøre en forskel. Hvis civilsamfundet i Palæstina skal indfri sit fulde potentiale, er det derfor strengt nødvendigt, at de unge i Palæstina deltager aktivt på deres egne præmisser. 

PROJEKTIDÉ OG HOVEDAKTIVITETER

 

Formål og strategi

At styrke børn og unges modstandskraft og evne til at kræve deres ret til indflydelse og herigennem bidrage til et stærkt civilsamfund i Palæstina, der kæmper for kreativitet, kulturel udfoldelse og frihed.

 

Kunst og kultur er nøglen. Børn og unge får en lang række kompetencer, når de indgår i kulturelle fællesskaber. Det styrker deres egne værdier og evner. Det er identitetsskabende. Børnene og de unge arbejder med deres kreativitet til at udvikle ideer og løsninger. De oplever, at arbejdet med kunst og kultur fordrer vedholdenhed, disciplin, selvkontrol, samarbejde og mod. De bliver robuste. Fællesskabet styrker deres netværk, sociale kapital. Det er afgørende for deres modstandsdygtighed. Det er afgørende for deres tro på at de kan skabe forandringer for samfundet.

 

Målgrupper 

 

 • Primær målgruppe: Børn og unge i Jenin, Tulkarm og Silwan. 300 unge over 18 år får en kulturentreprenører-uddannelse. 600 børn og unge deltager i de ugentlige aktiviteter i kulturteltene. Hver måned har 1500 børn og unge glæde af kulturteltenes øvrige tilbud.

 • Sekundær målgruppe: Borgerne i Jenin, Tulkarm og Silwan. 15.000 mennesker gæster hver år festivaller, teaterforestillinger, film, cirkus, udstillinger m.m.

 

Hovedaktiviteter

 

Vi uddanner 300 unge kulturentreprenører. Uddannelsen er ny og varer 12 måneder. En kulturentreprenør lærer at skabe forandring gennem kunst og kultur. Kulturentreprenør-uddannelsen kombinerer kreativitet og iværksætteri. Efter uddannelsen ved de unge, hvordan de kan igangsætte og drive en bred vifte af kulturprojekter som forestillinger, udstillinger, festivaller og events. De ved, hvordan de kan arbejde med musik, drama, bevægelse og billedkunst og meget mere.

 

En kulturentreprenør på Vestbredden vil uundgåeligt blive udfordret af det eksisterende system. Derfor træner vi de unge i at imødekomme denne modstand. De lærer anerkendende metoder til ligeværdig dialog og samarbejde. I uddannelsesforløbet arbejder de med forskellige kunst- og kulturdiscipliner: Scenekunst, dans og socialt cirkus i det offentlige rum. Pædagogik, demokratisering, projektstyring, økonomi, dokumentation, medier, formidling og markedsføring indgår også.

 

Uddannelsens indhold og pensum tilrettelægges sammen med de unge og partnerorganisationerne.

 

Vi slår kulturtelte op i Jenin, Tulkarm og Silwan. Et i hver by. Teltene kan let flyttes. Kulturteltene er et nyt koncept i Palæstina. Vi har allerede talt med vores partnere og myndighederne i de tre byer om hvor er godt at slå teltene op. 

 

 • Kulturteltene skaber rammen om kulturentreprenør-uddannelsen og om nye kulturfælleskaber.

 • De er et Safe Space. Et sted, hvor man kan udfolde sig og sige sin mening frit og uden frygt. 

 • I kulturteltene skaber børn og unge deres egne kunst- og kulturprojekter. 

 • Der er et fast ugentligt program med cirkusklub, dramaskole og sportsaktiviteter.

 • Teltene er en ny scene til teaterforestillinger, stand-up og open-mic, film, koncerter og dans. 

 • Det er en åben plads for skatere, akrobatik, yoga, møder og fester.

 

Kulturteltene drives af de unge kulturentreprenører. Det er en del af deres uddannelsesforløb. Den praktiske erfaring styrker deres kompetencer. Teltenes faste aktiviteter styres af selvorganiserede grupper af frivillige. 

 

Vi støtter de unge kulturentreprenører med netværk til Vestbreddens kulturaktører, og vi står bag dem, når de inviterer alle i lokalområdet til dialog og samarbejde for at sikre lokalt ejerskab.

 

Alle kulturteltenes aktiviteter er forankret i demokratiske værdier som ytringsfrihed, ligeværdighed, mangfoldighed, åbenhed, tolerance og lighed mellem kønnene.

 

Byerne Jenin, Tulkarm og Silwan er politisk, sikkerhedsmæssigt og økonomisk udfordret, og der er få rekreative, sociale og kulturelle aktiviteter for børn og unge. Kulturteltene øger udbuddet af kunst og kultur i de tre byer. 

 

Vores dokumentations- og oplysningsarbejde – og de unge kulturentreprenørers konkrete og synlige kunst- og kulturaktiviteter positionerer de unge som aktive samfundsaktører. De er eksempler på, hvordan unge kan bidrage aktivt og konstruktivt til lokalsamfundet.

 

I kulturteltene skaber børn og unge kunst- og kulturproduktioner. Værkerne er vidnesbyrd om livet i Palæstina. Værkerne og produktionerne vil blive brugt som dokumentation på projektet og indgår i det videre oplysningsarbejde. De unge producerer levende billeder, podcasts, print, billboards, bøger og udstillinger. Vi involverer professionelle kuratorer. Det er med til at sikre relevans og kvalitet, og vi når ud til et kritisk og informationsmættet publikum i Palæstina og i Danmark.

 

Dokumentations- og oplysningsarbejde understøtter projektets fortalervirksomhed.

 

Uddannelse

Uddannelsessystemet i Palæstina er ikke inkluderende, og det har ikke fokus på demokratiske praksis eller udvikling af kreative kompetencer. De pædagogiske metoder er meget traditionelle, og der bliver bestemt ikke lagt vægt på at tænke selvstændigt eller kritisk. Kulturentreprenør-uddannelsen står i modsætning til dette. Her får de unge en solid indføring til kritisk og kreativ tænkning og inddrages samtidig i alle aspekter af uddannelsen.

OPERATIOn DAGSVÆRKS projektkrav      

Uddannelse 

Et afgørende element i projektet er kulturentreprenør-uddannelsen. Der vil være tale om en uddannelse, der giver de unge faktiske kompetencer, der kan omsættes til arbejde, frivilligt som lønnet. Uddannelsen afsluttes derfor også med en konkret projektopgave, der evalueres af eksperter. De, der gennemfører uddannelsen og en bestået eksamen, modtager et eksamensbevis. 

 

Lokal forankring

Projektet tager udgangspunkt i de unges oplevelser af konflikten, volden og utrygheden – og i deres beskrivelser af de negative konsekvenser for deres liv. De fire samarbejdspartnere, The Palestinian Circus School, The Freedom Theatre (Jenin), Dar-Qandeel for Art and Culture (Tulkarm) og Al Bustan Association (Silwan, Øst-Jerusalem), har alle arbejdet med børn, unge og kultur igennem mange år. De har tæt kontakt til målgruppen og er solidt forankret og anerkendt i lokalområdet. Projektet bygger på deres metoder, og vi har som en del af forberedelsen holdt møder i Ramallah, Jenin, Tulkarm og Silwan. 

 

Det Danske Hus i Palæstina og Cirkusskolen har samarbejdet siden 2016. Cirkusskolen arbejder på hele Vestbredden og opstod i 2006 som et alternativ til volden under den anden intifada. Cirkusskolen vil være det samlende led på Vestbredden og Det Danske Hus vil sikre kommunikationen med Operation Dagsværk.

 

Fortalervirksomhed

Projektet har et stort fokus på fortalervirksomhed i Palæstina og Danmark. 

 

 • Magthaverne, systemet og de konservative kræfter skal anerkend de unge som en væsentlig ressource, der bidrager til samfundets udvikling og en fredlig løsning på konflikten. I de tre byer støtter samarbejdspartnerne de unge kulturentreprenører. Det styrker de unges position og legitimitet i lokalsamfundet. Sammen med de unge skaber de lokale netværk omkring kulturteltene, hvor nye former for samarbejde kan opstå. Det er en ikke-konfronterende erfaringsbaseret tilgang til samarbejde og fortalervirksomhed. Det tager tid. Det baner vejen for reel indflydelse til de unge.

 

 • Vi skaber en fornyet og aktiv interesse i Danmark om det Palæstinensiske folks kamp for land og frihed. Kunst- og kulturproduktionerne anvender et formsprog, der indbyder til refleksion på en anden måde end de traditionelle hurtige nyhedsplatforme. Det vil repræsentere et anderledes blik på Palæstina og skabe nysgerrighed og opmærksomhed.

 

Minoriteter og sårbare grupper

I kulturteltene er alle ligeværdige. Vi gør en særlig indsats for at sikre inklusion af sårbare børn og unge med eksempelvis handikap eller trauma. Vi har fokus på at styrke udsatte piger i et konservativt samfund. Børnebeskyttelse, kønsaspekter og inklusion vil være et fag i uddannelsen som kulturentreprenør. Der vil være forløb for unge kvinder, hvor de gennem kreativitet og kunst arbejder med deres rettigheder og med at skildre deres hverdag, oplevet diskrimination – og deres rolle i samfundet. 

 

Bæredygtighed

 • Kulturentreprenørerne har gennemført en uddannelse, de vil få gavn af resten af livet. 

 • De vil blive ved med at skabe positive forandringer og inspirere andre unge til at være en igangsættende kraft. 

 • Aktiviteterne i kulturteltene har sat lærings- og forandringsprocesser i gang. De fortsætter efter projektets afslutning. 

 • Kulturteltene er billige i drift. De drives af frivillige. 

 • Kulturteltene bliver en inspiration for hele uddannelses- og kultursektoren i Palæstina. 

 • De to modeller kan nemt skaleres og udbredes til hele Palæstina. 

Forestil dig, at du vokser op med militær i gaderne. Du er omringet af høje mure, pigtråd og soldater med skarpladte våben. En fremmed magts sikkerhedsstyrker kontrollerer alle der kommer ind og ud af din by. Du føler dig altid anspændt.

DHIP_foto_01.JPG

De unge Palæstinensere vil have friheden til engagerer sig. Derfor slå vi pløkker i tre, kæmpestore KULTUR-telte. Her uddannes unge kulturentreprenører. Her kan de unge arbejde med DERES kulturaktiviteter. Det styrker deres selvtillid og robusthed.

DHIP_foto_03JPG.JPG

Livet i flygtningelejre er ikke for børn og unge. Tusindvis lever stuvet sammen. Små snævre gyder, affald og fattigdom allevegne. Der er ikke plads til leg. Der er ikke en fri og åben plads til de unges møder, til deres kultur, stemmer eller kritik.

DHIIP_foto_02.jpg

Teltene står som smukke farverige cirkustelte i byen. De skiller sig ud fra den grå beton. Her arbejder de unge med åbenhed, tolerance og ligeværdighed. Teltene er et SAFE SPACE hvor man kan udfolde sig, sige sin mening frit og uden frygt.

DHIP_foto_04.JPG

INDIKATIVT BUDGET

Budget (dkk)

%

1. Hovedaktiviteter

2.750.000

78,6%

300 unge uddannes til kulturentreprenører

Kulturtelte i Jenin, Tulkarm og Silwan (investering + aktiviteter)

1.300.000

1.100.000

37,1%

31,4%

Oplysning og dokumentation (fortalervirksomhed)

350.000

10%

1. lokal drift

310.000

8,9%

3. Evaluering og Monitorering

150.000

4,3%

4. Projektudgifter i alt

3.210.000

91,7%

5. Revision

61.000

1,7%

6. Adminstration i Danmark

230.000

6,5%

7. Total

3.500.000

100%