time is now

Projektstiller

Dreamtown

Tema

Projektet har tre kernetemaer, som er: Unge, slum og aktivisme. 

Hvor

Zimbabwe

Resume 

Der er noget i gære i slummen i Zimbabwe. Noget der vibrerer. Den unge generation, der er vokset op med 30 års politisk undertrykkelse, stormer mod fremtiden. Generation Mugabe er engageret. Organiseret. Tænker kreativt og går nye veje for at skabe forandring.  Sammen med lokale græsrødder, unge kunstnere, aktivister og entreprenører vil vi skabe platforme, hvor unge har en stemme. Gøre slummen til et mere sikkert sted at bo. Og støtte op omkring unges økonomiske selvstændighed. Kort sagt: Tiden er inde til at støtte slummens unge i Zimbabwe til at gøre deres drømme om et bedre liv til virkelighed. 

Baggrund 

 

Zimbabwes kriser: I 2017 blev Zimbabwes berygtede præsident, Robert Mugabe, væltet af pinden ved et militærkup. Et langt og brutalt diktatur sluttede. Da nyheden kom frem, stormede folk ud i gaderne. Zimbabwe blev omdannet til én stor folkefest. Folk dansede. Sang. Græd. Endelig kunne Zimbabwe gå en bedre fremtid i møde. Men festen forstummede hurtigt. Den nye præsident, Mnangagwa – populært kaldet for krokodillen - har desværre ikke haft planer om at skabe forandring. Tværtimod. Siden Krokodillen har overtaget magten, er undertrykkelsen fortsat. 

 

Coronaepidemiens politiske knytnæve: I Zimbabwe ser unge mere coronaepidemien som en politisk krise end en sundhedskrise. Regeringen bruger epidemien som undskyldning for at slå hårdt ned på regeringskritiske stemmer. Udgangsforbud bliver sat i værk, når fagbevægelsen planlægger strejker. De uformelle markeder, hvor slummens unge tjener deres penge, bliver jævnet med jorden. Og organisationer mister deres registrering. Situationen i Zimbabwe er værre end nogensinde. 

 

Livet i slummen: Projektet fokuserer på 3 af de mest udsatte slumområder i Zimbabwes hovedstad, Harare: Mbare, Hopley og Hatcliffe. Livet her er kendetegnet ved manglende adgang til rent drikkevand og toiletter, tætbefolkede blikskure og lejlighedskomplekser og en konstant risiko for, at regeringens bulldozere jævner folks hjem med jorden for at skabe plads til dyre ejendomme. Det er ikke kun unge i Zimbabwe, der lever under disse forhold. Verden over bor mere end 1 milliard mennesker i slumområder. Et tal, der er stødt stigende, og gør slum til en af vores tids vigtigste udfordringer at kaste lys over. 

 

Urbane unges rettigheder: Volden, der finder sted i Zimbabwe lige nu, er især rettet mod urbane unge. En af forklaringer er et ekstremt opdelt politisk landskab i Zimbabwe. Hvor regeringspartiet (ZANU-PF) nyder stor opbakning i landdistrikterne, har oppositionen (PMDC) opbakning i byerne. De unge, vi arbejder med, fortæller, at den politiske opdeling har store konsekvenser for deres rettigheder. Hvis man er ung, urban og engageret, er regeringen hurtig til at stempel en som opposition. Det leder til diskrimination, politivold, pres på ens muligheder for at ytre sig og forsamle sig frit, samt obstruktion af dagligdag igennem vejspærringen, nedrivning af de uformelle markeder, hvor de unge arbejder, og nedrivning af de slumområder, hvor mange unge bor. 

 

Opbakning til de unge urbane græsrødder: På trods af de svære forhold, er slummen også hjem for nogle af de sejeste og mest kreative aktivister og græsrødder. De unge i slummen har drømme om en bedre fremtid. Med stor optimisme og kreativitet er de organiseret i et mylder af forskellige typer af organisationer. Fælles for dem er, at de arbejder benhårdt for at skabe forandring. De har ideerne, de har netværk, de er street wise, de kan navigere i det politiske system. Og vigtigst af alt - de har lokalsamfundets opbakning. Men de kan ikke gøre drøm til virkelighed alene. De har brug for støtte til at styrke deres organisationer. De har brug for ressourcer til at kickstarte deres visioner. De har brug for motiverende og solidariske partnerskaber. 

PROJEKTIDÉ OG HOVEDAKTIVITETER

Projektets overordnede mål er at skabe et bedre liv for 1500 udsatte unge i 3 slumområder i Zimbabwe, igennem direkte og inspirerende samarbejde med kreative, stærke, ungedrevne græsrodsorganisationer. Projektet er forankret i 3 delmål, designet i tæt dialog med de unge i slummen, som fortæller om den forandring, der skal ske:  

1) Slummens unge skal have en stærk stemme 

2) Slummens unge skal leve i sikkerhed  

3) Slummen unge skal opnå økonomisk selvstændighed 

 

Målene er ambitiøse. Men med den rigtige strategi er de også realistiske. Ved at zoome ind på 3 slumområder, maksimerer vi forandringen. Ved at arbejde direkte med unge græsrødder sikrer vi, at pengene ryger det helt rigtige sted hen. Ved at forankre projekts mål i de unges vigtigste drømme og prioriteter sikrer vi, at alle, der er med i projektet, brænder for at skabe den nødvendige forandring. Og ved at basere projektets design på unges iderigdom og viden om den lokale kontekst sikrer vi, at projektet vil virke og ikke sætter nogen i sårbare eller farlige situation. Projektet har 3 strategispor, der følger de 3 delmål. Hvert spor består både af uddannelsesaktiviteter og aktion og er styret af en ungeledet græsrodsorganisation med den nødvendige viden og ekspertise. 

 

Delmål 1) Slummens unge skal have en stærk stemme 

En forudsætning for at slummens unge kan skabe sig et bedre liv er, at de har en stærk stemme. Dette er langt fra ligetil i Zimbabwe. Klassiske tilgange til aktivisme som strejker og systemkritik kan være ekstremt farlige. For at få myndighederne i tale er det nødvendigt at tænke kreativt. Og her mener de unge ’kreativt’ helt bogstaveligt. Dreamtowns tætte venner, House of Arts Association (HAA), er en af de organisationer, der har fundet en sikker og kreativ vej til dialog. HAA er en græsrodsorganisation og et kunstkollektiv med alt fra hiphopkunstnere til graffitimalere, der bruger kunstens sprog til at skabe forandring. Med støtte fra blandt andre Roskilde Festival har Dreamtown og HAA lavet open mic sessions, road shows, musikfestivaller i slummen, kunstinstallationer i gaden og online shows på sociale medier. Som HAA selv siger, bliver kunst ikke set som politik i Zimbabwe. Tværtimod er der en stor interesse blandt politikere for at støtte op omkring kunst, og det kan bruges strategisk. HAA har et godt samarbejde på nationalt niveau med Ministry of Youth, på byniveau med Harares borgmester og på lokalsamfundsniveau med de lokale councilors. Og det er begyndt at skabe konkrete forandringer. De unge har fået formelt ejerskab over land, hvor de kan udvikle kreative rum. De har fået invitationer til at deltage i politiske møder om unges trivsel og velvære, samt politisk støtte til at lave træninger og uddannelsesforløb for udsatte unge. I projektet vil vi bygge ovenpå disse positive erfaringer og facilitere træninger i demokrati og deltagelse koblet med kunstaktivisme, der giver unge en stemme.

 

Delmål 2: Slummens unge skal leve i sikkerhed  

Unges sikkerhed er under pres fra mange fronter. Unge kvinder lever et liv i frygt for vold og seksuelle overgreb, og unge aktivister lever et liv i frygt for vold fra politiet og militæret. Vores projekt vil skabe konkret handling omkring disse udfordringer sammen med ungdomsnetværket Youth Alliance for Safer Cities (YASC) - et netværk af lokale ungdomsgrupper der kommer fra slumområder på tværs af Zimbabwe. Netværket arbejder aktivt for at skabe mere sikre og bæredygtige lokalsamfund for unge. Styret af YASC, vil unge modtage uddannelse i sikkerhed og voldsforebyggelse, samt blive støttet i at udvikle og gennemføre sikkerhedsinitiativer i deres lokalsamfund, så som at etablere sikre rum hvor unge kvinder kan mødes, dialogcafeer med politimænd eller at sætte lys op i udsatte gader. 

 

Delmål 3: Slummen unge skal opnå økonomisk selvstændighed 

Projektet støtter unges entreprenørskab. Hvis du besøger en slum i Zimbabwe, vil du se, at de unge har ideerne. Det, de mangler, er mulighederne for at skabe et mere bæredygtigt og selvstændigt liv. Projektets sætter derfor fokus på unges økonomiske selvstændighed. Denne del af projektet vil blive faciliteret af ungdomsorganisationen Pahukama, hvis vision er at skabe ordentligt job indkomst for unge. Pahukama vil facilitere uddannelsesforløb for unge i entreprenørskab samt støtte ungedrevne virksomheder, med et særligt fokus på unge kvinder, med kick starter funding.  

 

Projektets målgruppe er 1500 marginaliserede unge i alderen 15-25, der bor i slumområderne Hatcliffe, Mbare og Hopley. De vil blive engageret i uddannelsesforløb og aktionsbaserede aktiviteter, der, udover at biddrage til deres egen trivsel og velvære, også kommer deres lokalsamfund til gode. Der vil være særlig opmærksomhed på at engagere unge kvinder, da de er ekstra marginaliserede på tværs af projektets tre fokusområder og derfor også er sværere at mobilisere. Derudover er projekts tre hovedpartnere (HAA, YASC og Pahukama) en vigtig målgruppe i sig selv. Dreamtown vil gennem projektet biddrage aktivt til at styrke deres organisatoriske kapacitet, så de kan blive endnu stærkere civilsamfundsorganisationer i fremtiden. 

OPERATIOn DAGSVÆRKs Projektkrav       

Uddannelse

Uddannelse gennemstrømmer hele projektet. I Delmål 1 lærer unge fra slummen om demokrati og deltagelse, i Delmål 2 vil lærer unge om sikkerhed og voldsforebyggelse og under Delmål 3 om entreprenørskab. Endelig vil et organisatorisk uddannelsesforløb blive lavet for de tre partnere med fokus på at styrke deres organisationer. 

 

Lokal forankring

Styrken i dette projekt ligger i dets lokale forankring. Projektets partnere er organisationer, der kommer fra slummen, er drevet af unge, og som laver aktiviteter for unge. I dette projekt er der ikke noget mellemled. Projektet vil blive implementeret i et direkte samarbejde mellem Dreamtowns sekretariat i Danmark og de unge, der kæmper for et bedre samfund i Zimbabwes slum. 

 

Fortalervirksomhed

Projektet har et stærkt fokus på fortalerarbejde under Delmål 1, der fokuserer på unges stemme. Vi er opmærksomme på, at fortalerarbejde i Zimbabwe kan være farligt, hvis det ikke bliver gjort på den rigtige måde. Men som slummens unge har oplevet, er der sikre måder, hvorpå man kan lave fortalerarbejde. Det er blandt andet gennem kunst og kultur. 

 

Minoriteter og sårbare grupper

Projektets fokus er på marginaliserede unge, der lever i fattige slumområder. Dé udgør nogle af de mest sårbare grupper i Zimbabwe. 

 

Bæredygtighed

En af de vigtigste værdier, der driver og motiverer vores arbejde i Dreamtown, er det direkte samarbejde og den helt nære relation, der eksisterer mellem vores sekretariat i Danmark og de unge aktivister og græsrødder, vi arbejder sammen med. Derudover er vi drevet af partnerskaber frem for projekter. Eller sagt på en anden måde - vores relation til de unge, vi arbejder med, starter og slutter ikke med et projekt. Vi arbejder strategisk og langsigtet sammen med vores partnere. Vi ved, at forandring ikke sker fra den ene dag til den anden. Forandring sker gennem det lange, seje træk, hvor vi gennem flere år støtter op omkring de unge, vi arbejder med, så de har mulighed for at udvikle stærke og bæredygtige organisationer. Dette projekt baserer sig således på det eksisterende samarbejde, vi har med de urbane græsrødder. Gennem projektet vil vi fortsætte med at styrke deres kapacitet til at blive stærkere og mere bæredygtige organisationer. Desuden har projektet, gennem Delmål 3, et eksplicit fokus på at skabe et mere bæredygtigt livsgrundlag for unge i slummen gennem øget økonomisk selvstændighed.

Musik festival i Mbare slum, 2019. Festivallen blev afholdt af Dreamtown og House of Arts Association. Flere tusinde unge deltog. Igennem festivallen skabte unge dialog med politikere omkring unges rettigheder og livet i slummen.

1. Festival.jpg

Behind the scenes på musik videoen Time is Now, lavet med støtte fra Roskilde Festival. På billedet ses Chelsea, Nyasha og Prise. Udover at være model, poet og basketball spiller er disse seje unge kvinder aktivister.

4. Time is Now.jpeg

Kunstgruppen Caligraph ved laver en art installation i slummen, med støtte fra Dreamtown. Igennem kunst i det offentlige rum, sættes der fokus på blandt andet fokus på unge kvinders sikkerhed.

2. Kunst .png

Unge aktivister fra græsrodsorganisationen House of Arts Association. Igennem kunst og kultur arbejder for at skabe et bedre liv for unge i slummen. Forrest i billedet ses Casper, der er hip hop kunstner og leder i organisationen. 

5. Unge med Coronamasker.jpeg

INDIKATIVT BUDGET

Budget (dkk)

%

1. Hovedaktiviteter

2.205.000

63%

Delmål 1: Unges stemme 

Delmål 2: Unges sikkerhed 

Delmål 3: Unges økonomiske selvstændighed 

825.000

780.000

600.000

24%

22%

17%

1. lokal drift

740.000

21%

3. Evaluering og Monitorering

300.000

6%

4. Projektudgifter i alt

3.245.000

93%

5. Revision

30.000

1%

6. Adminstration i Danmark

225.000

6%

7. Total

3.500.000

100%