projeKt z

projektstiller

IMS (International Media Support)

Tema

Zimbabwes enorme ungdomsårgange er klar til at udfordre landets gamle ’boomer’-mænd på magten: Projekt Z starter en bølge af digital aktivisme, så 200.000 flere unge stemmer til næste valg.

Hvor

Zimbabwe

Resume 

Zimbabwes ’Zoomer-generation’ har i lang tid været tavs, men lige nu ulmer et kreativt, digitalt ungdomsoprør. Med Projekt Z kan Operation Dagsværk og IMS hjælpe lokale partnere med at sætte ild til internettet, så flere unge får deres stemme hørt, både digitalt og i stemmeboksen. 

 

En eksplosion i unge, der har adgang til internettet, skaber helt nye muligheder: Bruger-genereret indhold, satire, gamification, nye former for ’fakta-tjek’ og transparens omkring gamle mænds beslutningsprocesser skal få flere unge til at blive en del af demokratiet og Zimbabwes fremtid. 

Baggrund 

 

Et af IMS’ hovedformål er at bidrage til, at lokalbefolkninger har adgang til relevant, kritisk og oplysende journalistik og information, der samler på tværs af køn og etnicitet. Et særligt fokus er sociale mediers magt - i en tid med falske nyheder, vaklende demokratier og menneskerettigheder under pres. 

I Zimbabwe er det fortrinsvist gamle mænd, der sidder på magten på alle samfundsniveauer. Sådan har det været i årtier, først under Robert Mugabe, og nu også under efterfølgeren Emmerson Mnangagwa. Og i et land, hvor 62% af befolkningen er under 25 år! Zimbabwes unge (’Zoomer-generationen’) mangler adgang til frie, uafhængige medier og informationskilder, som er troværdige og ikke kontrolleret af staten. 

Unge er altså på alle måder afskåret fra den indflydelse, de ellers er berettigede til. De føler sig ikke repræsenteret af den politiske elite, og de lider under tårnhøj arbejdsløshed, som kun er blevet forstærket under corona-epidemiens restriktioner og landets elendige økonomi. 

Men der er tegn på, at unge i stigende grad tager sagen i egen hånd. Drivkraften er mobilt internet og nye sociale medier, der for de unge i dag er den primære kilde til information. Online-rummet er det område med den højeste grad af ytringsfrihed i Zimbabwe, hvor mange brugere faktisk vover at være dristige og sige deres mening. 

I januar 2021 var internetdækningen på 33,4% i Zimbabwe, hvilket betyder, at knap fem millioner mennesker i landet har adgang til internettet. Landet oplever i øjeblikket en eksplosion af online platforme og ungdoms-fokuserede medier, som både underholder og informerer. Eksempler er f.eks. en unge-genereret hjemmeside, der leverer fakta om Corona, en unge-drevet platform, der skaber åbenhed om politiske beslutningsprocesser i parlamentet og lokale byråd, eller satiriske YouTube-videoer, der griller beslutningstagerne og afslører ’fake-news’. 

Dette skift i adgangen til information og ytringsfrihed giver helt nye muligheder for at engagere de unge i politik og demokrati, særligt forud for de kritiske nationale valg i 2023, hvor de unges stemmer kan blive afgørende. 

Som vi har set andre steder i verden – fra Barack Obamas ’Yes We Can’ til Greta Thunbergs ’Skolestrejke for klimaet’ og senest ’Black Lives Matter’ – er unge klar til at gå forrest for en bedre fremtid. Det er de også i Zimbabwe. Men det sker kun, hvis Zimbabwes unge har fælles, stærke platforme og støttes i både at gennemskue, udvikle og bruge de værktøjer, internettet tilbyder.

PROJEKTIDÉ OG HOVEDAKTIVITETER

 

Formål

Selv om 62 % af befolkningen er under 25 år gamle (svarende til 9,3 millioner mennesker), klamrer gamle mænd sig stadig til magten i Zimbabwe. Zoomer-generationen (generation Z) har i lang tid været tavse, men lige nu ulmer et kreativt, digitalt ungdomsoprør. 

 

Et af de vigtigste medier for ungdomsoprøret hedder Magamba; en digital medie- og netværksorganisation, som har mere end 200.000 følgere på sociale medier som YouTube, Instagram, Twitter og TikTok. Med Projekt Z kan Operation Dagsværk støtte Magamba og unge pionerer, så de kan udvikle og bruge nye platforme til at engagere flere unge i politik og aktivisme. 

 

De unge får helt konkret deres stemme hørt, både digitalt og i stemmeboksen. Det vil ikke bare kunne gøre en forskel til det kommende valg, men også give de unge et bedre udgangspunkt i fremtiden. 

 

Målgruppe

Ved Zimbabwes næste valg i 2023 kan Operation Dagsværk med Projekt Z sørge for, at 200.000 flere unge vælgere bliver registreret, går ned og sætter deres kryds og er med til at bestemme, hvem der bliver landets næste præsident. I alt vil en halv million unge være blevet inddraget og aktiveret i den demokratiske udvikling. Projektet vil sikre, at marginaliserede unge, særligt i de fattige landområder, får mulighed for at deltage i den digitale aktivisme. 

 

Strategi

Hvis flere unge skal stemme, skal politik rykkes ud af de støvede parlamentsbygninger og ud på de sociale medier, hvor unge samles. Kodeordene er unge-drevet innovation, hvor de unge selv udvikler indhold, og brug af humor og gamification, så flere unge bliver hooked og interesserede i politik. 

 

Med Projekt Z vil Operation Dagsværk og Magamba sætte en bølge af digital aktivisme i gang, baseret på fire elementer:  

 

  1. Udvikle nyt digitalt indhold, som unge ofte selv skaber. F.eks. TikTok-challenges, WhatsApp-podcasts og satireprogrammer. Arbejdstitler på nye programmer er  ’Get Up & Vote’ og ’Mic Drop’.  

  2. Afholde ’hackathons’, f.eks. ’hack4her’ for at få flere unge kvinder til at tage lederskab. I hackathons går unge og udviklere sammen og finder kreative tech-løsninger på samfundets problemer. Magamba har benyttet metoden over flere år, og det var bl.a. sådan, at informationsplatformen CovidZW.info om Corona blev til. Med Projekt Z vil Magamba udvide aktiviteterne, bl.a. med ’hack4rural’ for at nå flere unge i landområderne. 

  3. Udvide kanalen ’Open Parly’ (Åbent Parlament), som Magamba har startet, og som er det eneste sted, hvor unge på sociale medier kan følge med i, hvad der sker i politik. Med Projekt Z vil vi gøre ’Open Parly’ landsdækkende med kanaler i seks nye byer. 

  4. Støtte digitale start-ups drevet af unge; når ideen er skabt, har unge ofte brug for både mentoring og startkapital til at komme ud over rampen. På den vis realiseres de innovative løsninger, som projektet identificerer og der kan skabes arbejdspladser. 

 

Kampagnepotentiale over landegrænser

Projekt Z vil ikke blot indeholde kreativ udvikling af nyt digitalt medieindhold, men også forskellige kampagnetiltag. Altså, på mange måder parallelt med Operation Dagsværks egen proces. IMS og Magamba ser derfor store muligheder for at lade unge OD’ere og unge, der engageres i Projekt Z samarbejde og berige hinanden. Elementer af det indhold, der produceres i Zimbabwe af de unge, kan også inddrages i den danske OD-kampagne. Og projektet viser styrken i ung-til-ung sammenhold på tværs af grænser, selv i lande med så forskellige udgangspunkter som Danmark og Zimbabwe. 

OPERATIOn DAGSVÆRKs PROJEKTKRAV

 

Uddannelse

Projektet uddanner i første omgang unge i grundlovssikrede rettigheder som ytringsfrihed og retten til at stemme (”voter education”) men går skridtet videre og klæder unge på til at udvikle tech-løsninger og bruge digitale platforme til at skabe forandringer. 

Nye online-programmer som Get Up & Vote vil skabe dialog med hele ungdomsgenerationen. Projektets ’hackatons’ vil hver samle 50 unge ét sted, én dag og finde innovative løsninger på ét konkret problem. Det er en faciliteret proces, med inddragelse af programmører, designere og eksperter, der kobler viden og tekniske muligheder til unges idéer og virkelighed. 

Projektet vil også bruge gaming som metode til at uddanne og inddrage unge. Som i Danmark er gaming ultra-populært i Zimbabwe, og projektet vil udvikle innovative spil - brætspil, apps, desktopspil og et award-system for deltagelse. Gennem processen vil unge lære at stille kritiske spørgsmål og diskutere politiske processer, mens de har det sjovt. Projektet vil også lade festivaler danne rammen for læringsevents, bl.a. en Youth Rise-event ved den årlige Shoko Festival, Zimbabwes største festival for bykultur.

 

Lokal forankring

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med den lokale partner og med inddragelse af målgruppen. IMS har været til stede i Zimbabwe i over 15 år og har opbygget en stærk lokal kapacitet inden for udvikling af medier. Magamba er en af de mest innovative organisationer i Afrika i krydsfeltet mellem nye media, aktivisme og ungeinddragelse. Projekt Z vil koble andre ungdomsnetværk på, blandt andet de studerende, der skal sikre større lokal forankring. Projektet er designet på en måde, der sikrer, at de unge selv tager ejerskab, selv identificerer problemerne, og selv udvikler løsningerne.   

 

Fortalervirksomhed

Der er stor fokus på fortalervirksomhed i projektet. Projektet vil fremme demokratiske rettigheder og inddragelse af unge ved primært at skabe en bølge ledet af unge, men sekundært ved at bruge denne kraft og energi til at påvirke beslutningstagere og skabe alliancer til andre relevante aktører. Projektet har også en vigtig international dimension, idet det skaber direkte bånd til unge i Danmark, hvor fortalervirksomhed om demokratiske rettigheder er mindst lige så relevant som i Zimbabwe. 

 

Minoriteter og sårbare grupper

Projektet har fokus på en majoritet i samfundet, der paradoksalt nok bliver behandlet som en minoritet målt på indflydelse. Projektet har derfor en bred målgruppe men har et øje for de markante forskelle, der også eksisterer blandt unge. For eksempel vil projektet bringe ’open parly’-konceptet helt ud i landsbyerne, så unge kan have indflydelse på beslutninger, der påvirker deres liv. Denne forbindelse mellem land og by er en rød tråd gennem hele projektet. Projektet vil også sikre lige repræsentation mellem køn, med særlig fokus på at sikre unge kvinders inddragelse. 

 

Bæredygtighed

Projektet bygger videre på det momentum, der er skabt gennem IMS’ mangeårige engagement i Zimbabwe. Målet er meget konkret – flere unge i stemmeboksen – og hvis det lykkes, har det stor og langsigtet betydning for landet. Demokratisk og digital bevidsthed for en generation af unge, der vil gøre op med stereotyper og status quo, er noget der rækker langt ud i fremtiden. 

Ved sidste valg steg antallet af unge vælgere betydeligt, og i Zimbabwe ulmer et digitalt ungdomsoprør. Mere end hver tredje zimbabwer har adgang til internettet, og til næste valg vil sociale medier være afgørende for at mobilisere nye unge vælgere.

1.jpg

I 2017 blev 93-årige Robert Mugabe afsat som Zimbabwes leder og afløst af den i dag 78-årige præsident Emmerson Mnangagwa. 62 % af befolkningen er under 25 år og er vokset op i et land med stor fattigdom og stærkt begrænsede frihedsrettigheder. 

3.jpg

Hver uge streamer tusindvis af unge zimbabwere YouTube-serien The Week, hvor Magamba bruger stand-up, satire og skuespil til at sætte landets problemer på spidsen og grille politikerne.

Som en vigtig del af Magambas arbejde tager de rundt i landet og lærer unge om digital aktivisme. Billedet viser et hackathon, hvor designere, udviklere og lokale unge sætter sig sammen og finder kreative løsninger på lokalsamfundets problemer. 

4.jpg

INDIKATIVT BUDGET

Budget (dkk)

%

1. Hovedaktiviteter

2.781.400

79%

Projekt Z - primær partner i Zimbabwe

Projekt Z – andre partnere og aktiviteter i Zimbabwe

1.360.000

1.271.400

39%

34%

Udveksling mellem danske unge og unge i Zimbabwe

150.000

4%

2. Medarbejdere (Danmark og Zimbabwe) 

295.000

8%

3. Evaluering og Monitorering

175.000

5%

4. Projektudgifter i alt

3.251.400

92%

5. Revision

21.000

1%

6. Adminstration i Danmark

227.600

7%

7. Total

3.500.000

100%