er du okay?

Projektstiller

Røde kors

Tema

Et projekt om mental sundhed og evnen til at skabe en værdig fremtid for og med unge i Libanon.

Hvor

Libanon

Resume 

En ungdomsgeneration i Libanon står lige nu i en afgørende tid. En lang historie med krige, konflikter og korruption, kombineret med et år med en sønderrivende eksplosion i Beirut og Coronas hærgen, har bragt de unge i et alvorligt limbo. På den ene side oplever de masse-mistrivsel med alvorlig stress, håbløshed, angst og depressioner. På den anden side, er de unge løsningen på den forandring, der er nødvendig. Sammen med unge i Libanon vil vi arbejde for, at de kan håndtere de mange udfordringer ved at skabe fællesskaber, redskaber, handlemuligheder og fortalerarbejde, der kan lede til en værdig fremtid.

Baggrund 

 

Ungdommen er på én og samme gang en fantastisk og en usikker tid. Det er en skæringstid, der er for evigt definerende for din fremtid. Det store spørgsmål er derfor, hvordan du går fra ung til voksen? Har du traumatiske oplevselser, stress, angst eller andre mentale udfordringer med i bagagen og får du ikke støtte til at håndtere disse, kan overgangen blive ekstra svær. Og for nogle have ødelæggende konsekvenser. I Libanon, et lille land på størrelse med Jylland, er de unge nøglen til reel positiv forandring. Landet er dybt afhængig af de unges styrke til at overkomme de store udfordringer, som landet står over for. Men landets unge er udmattede  og studier viser, at  94% af dem ikke får den støtte, de har brug for til at håndtere deres mentale mistrivsel. 

Libanon er et land med en historie så gribende og en befolkning så sammensat, at de fleste spidser ører, når man går i gang med at fortælle. Kristne, muslimer, druzer, jøder, kommunister og velhavere, En befolkning af libanesere på 4,5 millioner. Derudover er der de palæstinensiske, irakiske og syriske flygtninge - en ekstra flygtningebefolkning på ca. 2 millioner. Faktisk er Libanon det land i verden, der huser flest flygtninge i forhold til dets størrelse. Landet har grænser mod Syrien i nord og øst, Israel/Palæstina mod syd, mens Middelhavet ligger mod vest. 

Årsagerne til den mentale mistrivsel i Libanon er mange. 20 års borgerkrig, som splittede landet ad, er stadig en nær fortid. Krigsherrernes skyskrabere råber til himlen om dem, der vandt, og de der tabte. Dem, der tabte, var den almindelige befolkning. Den befolkning, der på trods af deres forskellighed, stadig handler i det samme supermarked, bader i det samme vand, betaler skatter til den samme stat. Men en stat, som desværre ikke giver meget igen. Årevis af ringe og korrupt forvaltning har bragt økonomien i frit fald. Corona har givet et ekstra skub og Libanon er nu i top-3 over de mest forgældede lande i verden. Som om det ikke er nok, oplevede landet i sommeren 2020 den største ikke-nukleare eksplosion i verdenshistorien, da et gødningslager sprang i luften i hovedstaden Beirut. Eksplosionen efterlod flere hundrede døde, tusinder sårede og over 300.000 hjemløse. Eksplosionen rystede landet helt bogstaveligt talt, men også psykisk blev befolkningen endnu engang rystet i sin grundvold. Det vurderes at over én million mennesker i Libanon i dag er dybt afhængige af antidepressiv medicin.

Et udmagret sundhedssystem yder på ingen måde støtte til den massive mentale mistrivsel i landet. Derfor er der behov for at tænke alternativt. Særligt for at sikre at de unge generationer får en reel mulighed for selv at tage hånd om deres situation, så de kan skabe forandring, der kan lede til en værdig fremtid. Der er brug for en indsats, som er bredt forankret i befolkningen selv og som fokuserer på værktøjer, uddannelse og muligheder, der kan styrke både den enkelte og fællesskabet.

PROJEKTIDÉ OG HOVEDAKTIVITETER

Selve projektidéen og troen på, at der er mulighed for at skabe forandring i Libanon, skyldes den drivkraft, som vi ser bredt forankret i Libanon - og særligt blandt de unge. Libanon er en fascinerende smeltedigel, hvor rummeligheden og diversiteten reflekteres i kunsten, kulturen, maden og seksualiteten. På tværs af baggrunde træder unge frivillige til og gør en fælles indsats. Det sker hver dag, når unge frivillige fra Libanesisk Røde Kors ved siden af deres studier og arbejde varetager landets eneste ambulance-service. De unge har allerede vist, de kan være dem, der baner vejen for en værdig fremtid. De kan gøre det i en fælles indsats udover alle forventninger, men de har brug for støtte, opbakning og læring. Det første sted at starte er den mentale trivsel, for det er den, som er allermest truet lige nu. 

Formål

I dette projekt vil Røde Kors i Danmark og Ungdommen Røde Kors sammen med Libanesisk Røde Kors og unge i Libanon styrke den mentale sundhed blandt unge i udsatte positioner og lokalsamfund. Vi vil bruge metoder, som udvikler de unge ved at opbygge selvtillid, sociale kompetencer og evner til at engagere sig, så de unge kan blive frontløberne på at skabe en inkluderende og værdig fremtid i landet. 

 

Sådan vil vi få det til at ske:

 

Ved at

1) Udvikle og udbrede simple og håndgribelige værktøjer, såsom psykisk førstehjælp til at tackle mental mistrivsel i udsatte lokalsamfund

Og 2) skabe uddannelsesforløb, der styrker nødvendige LifeSkills og fællesskaber

samt 3) skabe mere offentlig opmærksomhed på forståelsen og samarbejdet omkring mental sundhed og unges fremtid

vil projektet skabe en styrket gruppe af unge, der har modet og handlemulighederne til at skabe en inkluderende og nødvendig forskel for sig selv og deres lokalsamfund i Libanon.  

 

Målgrupper:

  1. 500 unge frivillige på tværs af hele landet uddannes i at facilitere LifeSkills og udføre Psykisk Førstehjælp.

  2. 4000 unge i udsatte positioner og lokalsamfund i 10 områder får basale værktøjer til at udføre psykiske førstehjælp og deltager i uddannelsesforløb i LifeSkills og forandringsskabelse.

  3. Skoler, lokalsamfund, lokale ungdomsorganisationer, lokale ledere og politikere vil blive i engageret i vigtigheden af unges mentale trivsel. 

 

Aktiviteter: 

Aktiviteterne i projektet baserer sig på 3 hovedelementer, der adresserer 3 konkrete behov:

1. Behovet for akut hjælp

Unge frivillige master-trænere vil uddanne andre unge i udsatte lokalsamfund til at udføre grundlæggende psykisk førstehjælp. Psykisk førstehjælp er et velkendt og velafprøvet koncept i Røde Kors. Det er en simpel, men stærk måde at hjælpe sine nære i krise og mistrivsel. Med psykisk førstehjælp vil vi uddanne unge til at støtte andre unge i hverdagen. Psykisk førstehjælp går ud på at give den enkelte mod til at handle, når man ser nogen mistrives, skabe ro og tryghed og lægge øre til, og det handler om at vide, hvem der kan henvises til, hvis der er brug for yderligere hjælp.

2. Behovet for at forebygge og ruste ungdommen til livet fremover

Projektet skal forebygge en forværring af den mentale mistrivsel blandt unge i udsatte lokalsamfund samt opbygge modet og handlemulighederne til forandring. Det vil vi gøre ved at lave uddannelsesforløb med og for unge i Life Skills. Her er der fokus på at skabe sociale kompetencer, essentielle livsfærdigheder, fællesskab og handlemuligheder for unge på tværs af baggrunde og oplevelser. De vil bygge på 3 trin, hvor de unge styrkes i 1) deres egen selvforståelse og det at leve med sig selv, 2) at være en del af og at kunne håndtere sociale relationer, samt 3) at være en aktiv medborger, der kan skabe forandring for sig selv og andre.  Uddannelse i Life Skills er s en metode, som Røde Kors i Danmark og Ungdommens Røde Kors har arbejdet med i mange forskellige lande og kontekster. Ungdommens Røde Kors bruger også Life Skills for at styrke den mentale trivsel og ungdomsfællesskaber blandt unge i Danmark. 

 

3. Behovet for at bygge bro og informere bredt om problemet
Det sidste og afgørende hovedelement for en bæredygtig forandring er indsatsen for at bygge bro til andre aktører. Derfor skaber vi en bredt forankret kampagneindsats om mental sundhed blandt unge. Lokale unge er med til at udvikle kampagnen i deres lokalområder og sikrer, vi når ud til både de unge og dem, de unge er sammen med – f.eks. forældre og skolelærer. Samtidig vil Libanesisk Røde Kors lave en mere fokuseret informationskampagne målrettet det officielle sundhedssystem og engagere dem i arbejdet med at sikre mental sundhed for unge. Libanesisk Røde Kors har, som Libanons største ungdomsorganisation, med over 5.000 aktive frivillige, hvor hele 80% er under 30 år, og med 32 lokalafdelinger på tværs af hele landet, en særlig adgang til alle dele af samfundet, på tværs af opdelinger og fjendebilleder. Derfor er Libanesisk Røde Kors de optimale fortalere for unges mentale sundhed og kan bygge bro til andre relevante aktører.

operation dagsværks projektkrav

Uddannelse

Vores indsats er i sin kerne designet som et projekt, der har til hensigt at uddanne unge i psykisk førstehjælp og LifeSkills. Således vil vi uddanne og træne unge frivillige master-trænere i Libanon, så de selv kan gå ud og uddanne endnu flere unge i psykisk førstehjælp og LifeSkills. Ved at uddanne lokale unge til at uddanne andre unge, styrker vi unges forståelse for, hvilken forandring de selv kan skabe og at træningen er tilpasset konteksten. På den måde vil unge i Libanon styrke deres mentale trivsel, livsmestring og evne til at skabe samfundsforandring.

Lokal forankring

Projektet er udviklet og gennemføres sammen med den lokale partner Libanesisk Røde Kors og deres frivillige, som er tilknyttet både nationale og lokale afdelinger på tværs af hele landet. Libanesisk Røde Kors har igennem mange år haft et stort fokus på unge, og med deres mere end 5.000 frivillige, hvor langt størstedelen er under 30 år, er Libanesisk Røde Kors landets største ungdomsorganisation. Fordi Libanesisk Røde Kors har lokale afdelinger i hele landet, hvor lokale unge allerede er frivillige, er der en god basis for vores projekt. Så når vi skal lave kampagner på skolerne i Libanon om unge og mental sundhed, så har vi allerede kontakt igennem de lokale, unge frivillige i Libanesisk Røde Kors. 

 

Fortalervirksomhed

En afgørende del af projektet, som både skal sikre forankring og et langsigtet perspektiv, er den indsats som vi og Libanesisk Røde Kors vil gøre for at bygge broer til andre relevante aktører. Vi vil i fællesskab med unge i lokalafdelingerne og i de lokale skoler udvikle en kampagne, der sætter fokus på unge og vigtigheden af deres mentale trivsel. Det bliver målrettet både deres venner, men også de voksne, som er en del af de unges liv – f.eks. skolelærere og forældre. Samtidig vil vi også engagere og informere de offentlige sundhedsmyndigheder, så de får øjnene op for vigtigheden af unges mentale trivsel. Det gør vi igennem en fokuseret indsats fra Libanesisk Røde Kors, som med mere end 5.000 frivillige, hvoraf over 80% er under 30 år, er landets største ungdomsorganisation og derfor den optimale fortaler for unges mentale trivsel.

Minoriteter og sårbare grupper

Projektet vil blive implementeret i udvalgte lokalsamfund i udsatte områder, som vil have en høj koncentration af diverse forskellige minoriteter og sårbare grupper, herunder både syriske og palæstinensiske flygtninge. Diversiteten vil også være afspejlet blandt de frivillige, da mange unge frivillige i Libanesisk Røde Kors allerede repræsenterer minoritetsbaggrunde. 

Bæredygtighed

Fordi vi træner unge i at træne andre unge, sikrer vi at de frivillige er i stand til at videreføre projektet og anvende deres færdigheder også efter projektet slutter. Samtidig vil vi igennem en fokuseret indsats på kampagner, fortalerarbejde og brobygning til andre aktører skabe en bredere indsats for unges mentale trivsel i Libanon. Således arbejder vi for at projektet er bæredygtigt, har betydning og skaber forandring på lang sigt – både i lokalsamfundet og på tværs af hele Libanon. 

Libanesisk Røde Kors hjælper med helt basale behov. 80% af de frivillige i Libanesisk Røde Kors er under 30 år og derfor er organisationen landets største ungdomsorganisation. Copyright: IFRC

Billede 1.jpg

Røde Kors i Danmark og Ungdommens Røde Kors samarbejder tæt med Libanesisk Røde Kors. Fordi organisationerne har stor fokus på unge, var danske gymnasie-ambassadører i 2019 i Libanon for at lære om og af unge-projekterne i landet. Copyright: Røde Kors

Billede 3.JPG

Mange unge frivillige var en stor del at hjælpearbejdet efter sommerens eksplosion i Beirut, der efterlod mere end 300.000 hjemløse. Copyright: IFRC

Billede 2.jpg

Landets ambulanceservice drives primært af unge frivillige. Derfor har de unge også haft en særlig rolle under corona-pandemien. Gymnasieambassadørerne fik indblik i ambulanceservicens vigtige rolle under deres besøg i 2019. Copyright: Røde Kors

Billede 4.JPG

INDIKATIVT BUDGET

Budget (dkk)

%

1. Hovedaktiviteter

1.960.000

56%

Unge i udsatte lokalsamfund uddannes i ung-ung psykisk førstehjælp

610.000

17,5%

Forebyggende og kapacitetsopbyggende indast for Unge og familier i udsatte lokalsamfund, via uddannelse i Life Skills

940.000

26,5%

En national indsats for at skabe samarbejde på tværs og tale for øget fokus og indsats for den mentale sundhed i Libanon

410.000

12%

2. lokal drift

650.000

18,5

2.1 Projektledelse i Danmark

300.000

8,5%

3. Evaluering og Monitorering

270.000

8%

4. Projektudgifter i alt

3.180.000

91%

5. Revision

75.000

2%

6. Adminstration i Danmark

245.000

7%

7. Total

3.500.000

100%